BIỂU MẪU

Đơn đăng ký dự thi viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ

Thí sinh cần tham khảo hướng dẫn khai đơn đăng ký dự thi tại đây

 

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật, thí sinh cần dán ảnh 4 x 6 cm, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

Thí sinh tham khảo hướng dẫn khai sơ yếu lý lịch tại đây

Mẫu sơ yếu lí lịch tự thuật có thông tin khai mẫu:PDF Tải về tại đây

Mẫu sơ yếu lí lịch thí sinh sử dụng:DocTải về tại đây