KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG

Thông tấn xã Việt Nam thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức 2016. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi:PDF Xem tại đây

BTV Tiếng Anh:PDF Xem tại đây

BTV Tiếng Pháp:PDF Xem tại đây

Kỹ sư CNTT:PDF Xem tại đây

PV Tiếng Việt (Miền Bắc):PDF Xem tại đây

PV Tiếng Việt (Miền Trung):PDF Xem tại đây

PV Tiếng Việt (Miền Nam):PDF Xem tại đây

BTV tiếng Khmer:PDF Xem tại đây

Thông tấn xã Việt Nam thông báo kết quả thi tuyển viên chức 2016. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

Quyết định công nhận kết quả thi:PDF Xem tại đây

BTV Tiếng Anh:PDF Xem tại đây

BTV Tiếng Pháp:PDF Xem tại đây

Kỹ sư CNTT:PDF Xem tại đây

PV Tiếng Việt (Miền Bắc):PDF Xem tại đây

PV Tiếng Việt (Miền Trung):PDF Xem tại đây

PV Tiếng Việt (Miền Nam):PDF Xem tại đây

BTV tiếng Khmer:PDF Xem tại đây