Thông tấn xã Việt Nam thông báo lịch thi tuyển viên chức năm 2016 tại ba khu vực: phía Bắc, phía Nam và miền Trung – Tây Nguyên. Chi tiết xin vui lòng xem thông báo đính kèm

Lịch thi tuyển Miền Bắc:PDF Xem tại đây

Lịch thi tuyển Miền Trung:PDF Xem tại đây

Lịch thi tuyển Miền Nam:PDF Xem tại đây