Thông tấn xã Việt Nam thông báo danh sách thí sinh dự thi tại khu vực: phía Bắc. Chi tiết xin vui lòng xem thông báo đính kèm

BTV Tiếng Anh:PDF Xem tại đây

BTV Tiếng Pháp:PDF Xem tại đây

Kỹ sư CNTT:PDF Xem tại đây

PV Tiếng Việt (Miền Bắc):PDF Xem tại đây