Thông tấn xã Việt Nam thông báo danh sách thí sinh dự thi tại khu vực: Miền Trung. Chi tiết xin vui lòng xem thông báo đính kèm

PV Tiếng Việt (Miền Trung):PDF Xem tại đây