Thông tấn xã Việt Nam thông báo danh sách thí sinh dự thi tại khu vực: Miền Nam. Chi tiết xin vui lòng xem thông báo đính kèm

PV Tiếng Việt (Miền Nam):PDF Xem tại đây

BTV Tiếng Khmer:PDF Xem tại đây