HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ SƠ TUYỂN

Bước 1: Đăng nhập tài khoản thành viên

Thí sinh đăng nhập bằng tài khoản thành viên, sau đó sẽ xuất hiện một menu: NỘP HỒ SƠ SƠ TUYỂN

Thí sinh chọn menu: NỘP HỒ SƠ SƠ TUYỂN > NỘP HỒ SƠ

 

Bước 2: Khai báo thông tin hồ sơ sơ tuyển

Thí sinh khai báo các thông tin vào các trường yêu cầu

 

 

Ý nghĩa các trường thông tin

 1. Kỳ thi: Kỳ tuyển dụng đang diễn ra của Thông tấn xã Việt Nam
 2. Vị trí ứng tuyển: Thí sinh cần chọn đúng vị trí tuyển dụng và địa điểm làm việc cần ứng tuyển
 3. Họ và tên: Họ và tên đầy đủ theo giấy khai sinh
 4. Giới tính: Giới tính của thí sinh
 5. Ngày sinh: Ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh
 6. Điện thoại: Số điện thoại để liên hệ với thí sinh
 7. Dân tộc: Dân tộc của thí sinh
 8. Đối tượng ưu tiên: Các đối tượng được ưu tiên theo Điều 5 Nghị định 24/2010/NÐ-CP.
 9. Trình độ: Cấp bậc đào tạo cao nhất phù hợp vị trí tuyển dụng
 10. Trường: Tên trường đào tạo của trình độ học vấn tại mục 9
 11. Chuyên ngành: Chuyên ngành được đào tạo tại trường mục 10 phù hợp nhất với vị trí tuyển dụng
 12. Hình thức đào tạo: Hình thức đào tạo của chuyên ngành được đào tạo
 13. Xếp loại tốt nghiệp: Xếp loại tốt nghiệp của chuyên ngành được đào tạo
 14. Tên chứng chỉ ngoại ngữ: Tên chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng

          Ví dụ: TOEFL, IELTS...

 1. Xếp loại/Điểm số: Xếp loại của chứng chỉ ngoại ngữ

          Xếp loại:Trung bình, Trung bình khá, Khá, Giỏi, Xuất sắc

          Điểm số: 550

 1. Văn bằng chứng chỉ khác: Liệt kê tên các văn bằng chứng chỉ khác có liên quan đến vị trí tuyển dụng

Sau khi bấm nộp hồ sơ, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. Nếu bất cứ trường nào có màu đỏ thì thí sinh cần điều chỉnh thông tin lại cho phù hợp với cảnh báo lỗi ở đầu trang

 

Bước 3: Rà soát và xác nhận thông tin đã khai báo

Nếu các thông tin hợp lệ, thí sinh sẽ nhận được thông báo kiểm tra lại thông tin cho chính xác.

Đặc biệt lưu ý: Thí sinh sau khi đã nộp sẽ không thể sửa hồ sơ của mình được nữa

 

Thông báo thí sinh đã nộp hồ sơ thành công và hệ thống đã gửi email xác nhận tới hòm thư của thí sinh (email rất có thể bị nằm trong thư rác - spam)

 

Thí sinh mở hòm thư kiểm tra lại xác nhận