Video dưới đây hướng dẫn thí sinh thực hiện nộp hồ sơ tuyển.

Các thông tin sử dụng trong video chỉ mang tính chất minh họa. Thí sinh cần sử dụng đúng thông tin của mình.

Để có thể nộp được hồ sơ sơ tuyển yêu cầu thí sinh phải đăng ký thành viên và kích hoạt tài khoản thành viên.

Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản thành viên: Xem tại đây

Hướng dẫn chi tiết nộp hồ sơ sơ tuyển với hình minh họa: Xem tại đây