File đính kèm: Tải về

HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC MẬT KHẨU

Nếu thí sinh không nhớ mật khẩu có thể khôi phục lại theo hướng dẫn sau

 

Nhập địa chỉ email đã đăng ký

 

Click vào đường dẫn

 

Nhập tên đăng nhập và mã xác minh gửi kèm email

 

Nhập mật khẩu mới

 

Hệ thống xác nhận mật khẩu mới đã được đặt lại