File đính kèm: Tải về

HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC TÊN ĐĂNG NHẬP

Nếu thí sinh không nhớ tên đăng nhập có thể khôi phục lại theo hướng dẫn sau

Nhập địa chỉ email đã đăng ký

Tên đăng nhập được chỉ rõ