HƯỚNG DẪN THEO DÕI HỒ SƠ SƠ TUYỂN

Bước 1: Đăng nhập tài khoản thành viên

Thí sinh đăng nhập bằng tài khoản thành viên, sau đó sẽ xuất hiện một menu: NỘP HỒ SƠ SƠ TUYỂN

Thí sinh chọn menu: NỘP HỒ SƠ SƠ TUYỂN > THEO DÕI HỒ SƠ

 

Bước 2: Theo dõi tình trạng hồ sơ

Sau khi hồ sơ sơ tuyển được nộp đến ngày công bố danh sách thí sinh đạt yêu cầu, TTXVN có thể duyệt hồ sơ của thí sinh bất cứ lúc nào do đó thí sinh cần thường xuyên đăng nhập tài khoản và theo dõi trạng thái hồ sơ tại menu: THEO DÕI HỒ SƠ cũng như các thông báo đăng tải trên website tuyển dụng của TTXVN

 

Ý nghĩa các trường thông tin:

1. Trạng thái phê duyệt: Trạng thái do TTXVN phê duyệt, gồm 3 trạng thái:

          Chưa duyệt: TTXVN chưa duyệt hồ sơ

          Đạt yêu cầu: Hồ sơ đạt điều kiện yêu cầu

          Không đạt yêu cầu: Hồ sơ không đủ điều kiện yêu cầu theo như thông bao dự tuyển.

2. Thông tin phê duyệt: Thông tin lý do vì sao hồ sơ không đạt yêu cầu

Bên dưới thí sinh có thể xem lại chi tiết các thông tin đã khai báo